O Nas

Byadmin

Jesteśmy regulowani przez Financial Conduct Authority w zakresie regulowanego zarządzania powództwami prawnymi. Pozwala nam to na pełną reprezentację klientów w Employment Tribunals.

Zajmujemy się również prawem polskim oraz usługami prawnymi nie regulowanymi przez Legal Services Act, w tym sporządzaniem dokumentacji prawnej, umów, pism procesowych. Nie mamy uprawnień by działać jako pełnomocnicy stron w sprawach innych niż prawo pracy co jednak nie przeszkadza nam w efektywnej i korzystnej cenowo pomocy osobom prowadzącym swoje sprawy bez udziału pełnomocnika. W przypadku gdy dana sprawa wymaga udziału prawnika z pełnymi angielskimi uprawnieniami współpracujemy z najlepszymi kancelariami w Nottingham i Leicester.

(Regulated by Financial Conduct Authority in respect of regulated claims management activities.
Authorisation number 834722)

Słowo prawnik użyte na naszej stronie oznacza polskiego prawnika (mgr prawa). Nie jesteśmy regulowani przez Solicitors Regulation Authority i nie wykonujemy tzw restricted legal activities.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close