Prawo Pracy

Byadmin

Adwokaci Trybunału Pracy

Ponad 90% spraw prowadzonych przez naszą firmę kończy się sukcesem!

Średnia kwota odszkodowania która należała się naszym klientom na podstawie prawomocnej ugody lub wyroku sądowego w ostanim roku (dane z dnia 10 Maja 2017 r) to dwanaście tysięcy funtów. *

Jesteśmy przy naszych klientach na każdym etapie sporu z pracodawcą lub pracownikiem.

Nasz doświadczony polskojęzyczny adwokat trybunału pracy (Employmen Tribunal Advocate) towarzyszy naszym klientom na każdej rozprawie.

Nie prowadzimy spraw tylko z zacisza naszej kancelarii – równie swobodnie czujemy się na sali sądowej.

Kancelaria jest w pełni regulowana w zakresie zarządzania roszczeniami z zakresu prawa pracy przez Ministry of Justice.

*Kwota ta nie powinna służyć jako wyznacznik odszkodowania w Państwa sprawie. 

Dyskryminacja, mobbing i niesłuszne zwolnienie

Mamy doświadczenie zarówno w stosunkowo prostych sprawach o niesłuszne zwolnienie lub niewypłaconą pensję po skomplikowane sprawy o odszkodowanie za molestowanie seksulane w miejscu pracy, mobbing (harrassment), dyskryminację na tle narodowości i rasy, dyskriminację kobiet w ciąży lub dyskryminację osób niepełnosprawnych.

Wykorzystamy dla Państwa w pełni przepisy prawa angielskiego które oferuje znaczną ochronę osobom posiadających jedną z cech chronionych takich jak: narodowość (rasa), wiek, płeć czy niepełnosprawność.

Naszymi klientami są również pracodawcy – skupiamy się na unikaniu potencjalnych konfliktów z pracownikami ale, gdy zachodzi taka potrzeba, skutecznie bronimy naszych klientów przed skargami pracowników na każdym etapie sporu.

Umowy prowizyjne (no win, no fee) i ryczałtowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o odszkodowania w Employment Tribunals na podstawie umów prowizyjnych (no win, no fee lub no win, some fee). Ich mechanizm jest prosty: po wygraniu sprawy w Trybunale lub jej polubownym rozpatrzeniu klient ma obowiązek przekazać nam od 15 do 35% otrzymanego odszkodowania a ryzyko prowadzenia sporu przejmuje nasza firma.

Biorąc pod uwagę to, ze kazda sprawa i kazdy klient wymaga indywidualnego podejscia prosimy o kontakt w celu rozwazenia czy dana umowa bedzie dla Państwa korzystna.

Jesteśmy regulowani przez FCA co pozwala nam na reprezentację klientów w Employment Tribunals.

(Regulated by Financial Conduct Authority in respect of regulated claims management activities.
Authorisation number 834722)

Oferujemy również wykonywanie określonych usług na zasadzie umów ryczałtowych (fixed fee) lub stawek godzinowych.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close